Övriga poster

Biträdande kassör Hildur Assarsson
Ansvarig klubbshop (kläder/medl. art.) Lena Person
PR-ansvarig Berne Persson
Repr. till SSBGF's årsmöte Andreas Feuk, Lars Brandt
Repr. till LISA's årsmöte Andreas Feuk, Lars Brandt
 
Nyckelansvarig Inger Hajny
Larmansvarig Andreas Feuk
Pensionärsansvarig Berne Persson
IKT-ansvarig Lars Brandt
Webbansvarig Lars Brandt
Personalansvarig Lars Brandt
Postansvarig Lars Brandt
Fotoansvarig vakant
Pressklippsansvarig Hildur Assarsson

 

 

Senast uppdaterad: 2016-03-28
Sidansvarig: Andreas Feuk